Home

Nippuväitöskirja

Väitöskirja - Wikipedi

Väitöskirja voi olla joko yhtenäinen teos eli monografia tai samaa aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkelista koostuva artikkeliväitöskirja eli niin sanottu nippuväitöskirja Nippuväitöskirja vastaa kokoomateosta. Nippuväitöskirja vastaa kokoomateosta. Siinä on lyhyehkö johdanto ja joukko julkaisuja niputettuna yhteen

An article-based dissertation (Finnish: nippuväitöskirja) consists of two parts: an preample part (i.e., an introductory summary of the articles), and. some original articles 6 Kokoomaväitöskirja (artikkeliväitöskirja, 'nippuväitöskirja'). 7 Muita ohjeita. 6 Kokoomaväitöskirja (artikkeliväitöskirja, 'nippuväitöskirja'). 6.1 Kokoomaväitöskirjan sisältö ja rakenne Nippuväitöskirja voi sisältää yhteisjulkaisuja, kunhan jatko-opiskelijan osuus on eritelty. Tutkijakoulun www-sivuilta löytyy lisätietoa väitöskirjasta ja väitöskirjan valmistumisesta Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko itsenäinen erillinen tutkimus eli monografia tai artikkeliväitöskirja (=yhdistelmäväitöskirja tai nippuväitöskirja), johon kuuluu u [.. Artikkeliväitöskirja (ns. nippuväitöskirja) julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudelleenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta kirjallinen lupa

Millaista on tohtorin väitöskirjan kirjoittaminen? - Quor

Monografia (yksittäinen tutkimus) Ns. nippuväitöskirja (koostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä referoiduista tiedejulkaisuista sisältäen julkaisuista laaditun yhteenvedon) Ns.. Tutkinto sisältää tohtorin väitöskirjan kirjoittamisen ja sen julkisen puolustamisen väitöstilaisuudessa. Väitöskirja voi olla julkaisuista koostuva nippuväitöskirja tai monografia Tohtorintutkintoon kuuluu väitöskirjan lisäksi jatko-opintoja. Väitöskirja voi olla joko mo-nografia tai se voi koostua osajulkaisuista ja niitä sitovasta yhteenvedosta, synopsiksesta (ns. nippuväitöskirja)

Väitöskirja voi olla yksittäisjulkaisu eli monografia tai yhdistelmäjulkaisu. (nippuväitöskirja). Päätös väitöskirjan muodosta on syytä tehdä opintojen Artikkeliväitöskirja (VKA): Nippuväitöskirja, joka perustuu jo tieteellisissä lehdissä julkaistuihin tai julkaistaviksi hyväksyttyihin artikkeleihin. Uutta on tavallisesti vain yhteenveto Työ on luonteeltaan niin kutsuttu nippuväitöskirja koostuen neljästä artikkelista ja yhteenvedosta. Artikkelit on julkaistu alan keskeisissä kansainvälisissä konferensseissa Myös niin sanottu nippuväitöskirja on mahdollinen. Kaikki jatko-opiskelijat suorittavat 24 opintopisteen verran pakollisia opintojaksoja. Niiden lisäksi kullekin jatko-opiskelijalle räätälöidään opintosuorituksia..

Osasyy projektin venymiseen oli päätös tehdä nippuväitöskirja, jolloin ensimmäiset vuodet kuluivat artikkeleiden kirjoittamiseen ja muiden hyväksymisen jännittämiseen Järvinen, Pertti. Monografia vai nippuväitöskirja? Aikalainen, maaliskuu 2013 Turun AMK:n 19. julkaisu tutkimusraporttisarjassa, The nature of the workplace for knowledge creation, on nippuväitöskirja, joka koostuu kuudesta Suvi Nenosen jatko-opinnoissaan julkaisemasta.. nippuväitöskirja Termi sisältää alanimekkeet ja ylänimekkeet. Nippuväitöskirja Ks. Yhdistelmäväitöskirja. Nimiölehti Julkaisussa kannen jälkeen ensimmäisenä oleva lehti eli nimiösivu ja sen kääntöpuoli

Heti seuraavassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa oli arvosteltavana taloustieteen ns. nippuväitöskirja, jonka ensimmäistäkään artikkelia ei ollut julkaistu Keelen listan lehdissä Voisitko sinä tehdä? Meinaan, yhä useampi tohtorinväitöskirjakin on nykyään ns. nippuväitöskirja, eli koottu vain useammasta erillisestä toisiinsa liittyvistä artikkeleista

Monograamuotoisen väitöskirjan sijaan laaditaan nykyisin usein artikkeliväitöskirja eli nippuväitöskirja. Tämä muodostuu samaa aihepiiriä käsittelevistä tieteellisistä.. Nippuväitöskirja koostuu 4--5 kansainvälisestä lehtiartikkelista ja niiden yhteenvedosta. Kehittämisajatuksia riittää - rahoitus puuttuu Yhteistyö Kunglika Tekniska Högskolanin (KTH) kanssa nippuväitöskirja

Huomautukset. Tiivistelmä ja 4 erip. Nippuväitöskirja. Julkaisija. Oulu : Oulun yliopisto 2007 Monograamuotoisen väitöskirjan sijaan laaditaan nykyisin usein artikkeliväitöskirja eli nippuväitöskirja. Tämä muodostuu samaa aihepiiriä käsittelevistä tieteellisistä..

Thesis templates in DoCS Research University of Helsink

 1. Kyseessä on muuten nippuväitöskirja, eli se perustuu useaan (neljään) artikkeliin tieteelliseksi katsotuissa julkaisuiss
 2. Asetus määrittelee myös vaihtoehtoiset väitöskirjan muodot, joita ovat monografia ja nippuväitöskirja. Opintojen laajuus määritellään Sotatieteelliset jatkotutkinnot -normissa
 3. Onhan tämä uusi oululainen väitöskirja nippuväitöskirja. Näyttää olevan yksi konferenssipaperi ja viisi lehtijuttua: I Huttunen P, Hänninen O & Myllylä R (2009) FM-radio and TV tower signals can cause..
 4. Väitöskirja voi olla joko yksittäinen tutkimus (monografia), tai samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä referoiduista tiedejulkaisuista koostuva ns. nippuväitöskirja sisältäen julkaisuista..

..ensimmäinen tekijä) kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita lyhyehkön (25-100 sivua) yhteenvedon kanssa (nippuväitöskirja)..

Väitöskirja Prosessimetallurgi

 1. Väitöskirja voi olla joko kirjallisesti yhtenäinen kokonaisuus eli monografia tai useista erillisistä tieteellisistä artikkeleista koostuva artikkeliväitöskirja eli ns. nippuväitöskirja
 2. Minullakin on kokemusta lähinnä tekniikan alan väitöskirjoista. Itse asiassa joissakin tapauksissa hyvin tehty monografia on jopa parempi kuin keskitason nippuväitöskirja
 3. • Väitöskirja voi olla joko yhtenäinen teos eli monografia tai samaa aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkelista koostuva artikkeliväitöskirja eli niin sanottu nippuväitöskirja

Tarkoitus & määritelmä väitöskirj

 1. aisuudet vaihtelevat eri suunnissa
 2. Diskurssianalyysi väitöskirja Diskurssianalyysi - Wikipedi . Diskurssianalyysi (myös diskurssitutkimus) tarkoittaa analyysiä, joka kohdistuu kirjoitettuun, puhuttuun tai merkein viestittyyn kielen käyttöön tai muuhun merkittävään semioottiseen tapahtumaan
 3. HANDBOOK 2007 General information. The objective of the Doctoral Programme for Multidisciplinary Research on Learning Environments (OPMON), founded in 2002, is to train top-level researchers with multidisciplinary competence regarding technological learning environments and the learning and interaction that occurs in them
 4. Definitions of Tohtori, synonyms, antonyms, derivatives of Tohtori, analogical dictionary of Tohtori (Finnish
 5. Tässä ketjussa ketjutetaan yhdyssanoja. Jatkosanan alkuosan pitää olla sama sana kuin edeltävän sanan loppuosa. Monikko- ja yksikkömuoja saa sekoittaa, samoin eri sijamuotoja

Julkaisuohjeet UE

 1. , kuten PT-Media ja MV-Lehti julkaisemista artikkeleista kansalaisen kokoama nippututkimus voisi olla tässä suhteessa vähämerkityksellisempi
 2. Jatkotutkinto on yliopistollinen, ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavissa oleva tieteellinen tutkinto. Suomessa tämä tarkoittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Kuitenkin lääketieteen, eläinlääketieteen sekä hammaslääketieteen aloilla tieteellinen jatkokoulutus käsittää ainoastaan tohtorin tutkinnon, koska näiden alojen ylempänä korkeakoulututkintona on.
 3. Väitöskirja laaditaan yleensä englannin kielellä. Dekaani voi antaa väittelijälle luvan muun kuin suomen, ruotsin tai englannin kielen käyttämiseen väitöskirjassa. Monografiamuotoisen väitöskirjan sijaan laaditaan nykyisin usein artikkeliväitöskirja, nippuväitöskirja
 4. Kuka voi tehdä väitöskirjan IHAN KUKA VAAN VOI TEHDÄ BIISIN! osa 2 - YouTub . Viimevideolla käytiin läpi melodian luomista, nyt olisi vuorossa sanoituspuoli
 5. Posted 7/14/98 12:00 AM, 518 message

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

 1. Väitöskirjat ja väitösopinnäytteet arvioinnin kohteena. Kysymyksiä ja pohdintoja Heikki Ruismäki, professori Helsingin yliopisto 1) Näkökulmia arviointiin ja arvioinnin ongelmii
 2. Muualla suoritettujen opintojen korvaavuudet. Laitokset päättävät omien oppiaineidensa osalta muussa yliopistossa tai oppilaitoksessa suoritettujen opintojen korvaavuudesta tai sisällyttämisestä tutkintoon.Dekaani päättää muiden oppiaineiden opintojen sisällyttämisestä tutkintoon. Yliopistotasoiset opinnot sisällytetään tutkintoon mahdollisimman täysimittaisina
 3. Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opa
 4. Hankamäki: Maahanmuuttopropagandaa yliopistolla. Julkaistu 06.03.2017 21:36, 28479 lukukertaa Yliopistojen tiloissa tehtävä GLASE-hanke ei edusta tieteellistä tutkimusta vaan poliittista maahanmuuton agitoimista
 5. kuin koulutetuilla aikuisoppijoilla
 6. Vanhat suomalaiset tappelutaidot Ketjun aihe on siis vanhat suomalaiset tappelu/taistelutaidot, -tietous ja -kulttuuri, yms. Kas-pinista sen verran, ett
 7. Väitöskirja voi olla joko yhtenäinen teos eli monografia tai samaa aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkelista koostuva artikkeliväitöskirja eli niin sanottu nippuväitöskirja. Artikkeliväitöskirjan julkaisujen tulee asetuksen mukaan olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleita ja väitöskirjassa tulee niiden lisäksi olla myös johdanto- ja yhteenveto-osa

Monografia vai artikkeliväitöskirja? Yliopistopedagogiikk

Väitöskirjan perusvaatimukset (Tutkintosääntö). TKK. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa. (40 §). Slideshow 3562426 by jabi

 • Riisijauho leivonta.
 • Leishmania rokote.
 • Kelkkareitit ruka.
 • Lavis tunnit turku.
 • Louis vuitton vyö hinta.
 • Vihtavuoren ruutitehdas.
 • Kochschule mannheim.
 • Kissat mytologia.
 • Derbin mittari sekoilee.
 • Patras muscatel viini.
 • Suomi teema vaatteet.
 • Burana 600 ilman reseptiä.
 • Ruusu allergia.
 • Things you must do in london.
 • Heli laaksonen perhe.
 • Kartano janakkala.
 • Kuolleisuus suomessa 2016.
 • Työkokeilusta kieltäytyminen.
 • 70s show season 6.
 • Kuolleisuus suomessa 2016.
 • Samsung galaxy a3 arvostelu tekniikan maailma.
 • Matsu el picaro.
 • Oberhausen ole 2018 tickets.
 • Muotoilu kuopio.
 • Postitoimipaikka haku.
 • Bränna in gjutjärnsgryta i ugn.
 • Spr ystävätoiminta kokemuksia.
 • Meksikolainen hampurilainen.
 • Vesijohdon kaivaminen.
 • Kakskytä centtiä chords.
 • Leatherface band.
 • Cebu blogi.
 • Spare deutsch.
 • Myskikurpitsa vauvalle.
 • Stora träningsboken för kvinnor provläs.
 • Kätilö elokuva tositapahtuma.
 • Rengasmerkinnät xl.
 • Madeiran kasvitieteellinen puutarha.
 • Myytävät tontit taivalkoski.
 • Vad är plattvärmeväxlare.
 • Hygieniapassi harjoittelu.